05 Απριλίου 2017

Λουκέτο σε δύο μαγαζιά του Φώτη Σεργουλόπουλου - Τι συνέβη και τι απαντά ο ίδιος

Σεργουλόπουλος | ARTISANAL | SHAMONE | ΣΔΟΕ
Λουκέτο μπαίνει σε δύο μαγαζιά του Φώτη Σεργουλόπουλου από σήμερα και για τις επόμενες μέρες λόγω μη έκδοσης αποδείξεων.
Λουκέτο μπαίνει σε δύο μαγαζιά του Φώτη Σεργουλόπουλου από σήμερα και για τις επόμενες μέρες λόγω μη έκδοσης αποδείξεων.


Λουκέτο μπαίνει σε δύο μαγαζιά του Φώτη Σεργουλόπουλου από σήμερα και για τις επόμενες μέρες λόγω μη έκδοσης αποδείξεων. Πιο συγκεκριμένα, η αναστολή λειτουργίας αφορά στο bar-restaurant «ARTISANAL» και στο νυχτερινό μαγαζί «SHAMONE».

Η ανάρτηση του Φώτη Σεργουλόπουλου στο Facebook είναι η εξής:

«Κατόπιν διαδικασιών, συνοπτικών και εξαιρετικά εσπευσμένων, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων “ARTISANAL” και “SHAMONE”. 


Η απόφαση αυτή εκδόθηκε με ασυνήθιστη σπουδή, κατά τρόπο ανακόλουθο, πριν την εκδίκαση της προσφυγής. Την άσκησε η επιχείρηση, με λόγους ουσιαστικά και νομικά βάσιμους και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. 

Η προσφυγή που ασκήσαμε δεν έχει ακόμη εξετασθεί από την αρμόδια επιτροπή. Σε περίπτωση ευδοκίμησής της, ως συνέπεια θα έχουμε το άτοπο αποτέλεσμα της επιβολής μιας αυστηρότατης κύρωσης, όπως είναι η σφράγιση καταστήματος, χωρίς νόμιμο έρεισμα δηλαδή χωρίς νόμιμη πράξη στην οποία να στηρίζεται αυτή.

Δεδομένου ότι η τήρηση της νομιμότητας συνιστά κύριο μέλημά μας, θα συμμορφωθούμε στην επιβληθείσα κύρωση. Ωστόσο οφείλουμε να κάνουμε γνωστό ότι η αρχή που εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση ενήργησε κατά τρόπο ηθικά, κοινωνικά και νομικά μη αποδεκτό, με αποκλειστικό σκοπό την προβολή της εικόνας ότι το Κράτος “τιμωρεί” αδιακρίτως επωνύμους και μη.

Τέλος, προς αποφυγήν δημιουργίας εντυπώσεων, ως προς τη βαρύτητα του φορολογικού παραπτώματος, για το οποίο διατάχθηκε η αναστολή της λειτουργίας των δύο καταστημάτων, η επιχείρηση αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει δημοσίως ότι πρόκειται για την καθυστέρηση έκδοσης τριών (3) αποδείξεων, ύψους 130 ευρώ, λόγω παράλληλης έκδοσης τιμολογίου!».