24 Νοεμβρίου 2021

Οι Κινέζοι δεν κάνουν πλέον πολλά παιδιά

Κίνα | Γεννήσεις
Ο αριθμός των γεννήσεων στην Κίνα μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια
Ο αριθμός των γεννήσεων στην Κίνα μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια

 

Σε όλους μας είναι δεδομένη η εικόνα της πιο πολυπληθούς χώρας του κόσμου της Κίνας να είναι συνδεδεμένη όπως και με άλλες χώρες της Ασίας με ένα μεγάλο ποσοστό αυξημένων γεννήσεων που κρατά ψηλά τον αριθμό των κατοίκων της. Τα φαινόμενα όμως απατούν και η Κίνα σημείωσε το 2020 το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων από το 1978 με 8.52 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί στην Κίνα τα τελευταία 40 χρόνια παρότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει το νόμο που απαγόρευε τα προηγούμενα χρόνια στις οικογένειες να έχουν πάνω από ένα παιδί από το 2016 και το 2021 επιτρέπεται ακόμη και το τρίτο.

Η Κινεζική κυβέρνηση έρχεται αργά αλλά σταθερά αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που έχουν βιώσει και βιώνουν όλες οι χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία και συνεπώς αύξηση του βιοτικού επιπέδου και συνοδεύεται από την μείωση των γεννήσεων και την επακόλουθη γήρανση του πληθυσμού. Η αύξηση του κόστους ζωής ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κίνας οδηγούν τις οικογένειες σε αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων τους με αντίστοιχη μείωση των γεννήσεων αλλά και των γάμων πέφτοντας στο χαμηλότερο σημείο εδώ και 17 χρόνια όπου παντρεύτηκαν 8,14 εκατομμύρια ζευγάρια. Η κυβέρνηση προσπαθεί να θεσπίσει κίνητρα για την αύξηση της γεννητικότητας αλλά μάλλον αυτά δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν την τάση κάτι που σημαίνει ότι η Κίνα θα βρεθεί σε λίγα χρόνια μπροστά σε προβλήματα άγνωστα προς αυτήν όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ανάγκη προσέλκυσης ξένου εργατικού δυναμικού, η αύξηση του κόστους  συνταξιοδότησης των πολιτών , η υγειονομική δαπάνη που είναι ήδη γνωστά στη  Δύση.