28 Νοεμβρίου 2017

Τι σημαίνει ο κωδικός πάνω στα αυγά

Τα αυγά είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα καθώς το μικρό αυτό θαύμα έχει τόσες εφαρμογές στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Ένα από τα μυστικά του είναι και η αποκωδικοποίηση του αριθμού που βρίσκεται τυπωμένος πάνω του.
Τα αυγά είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα καθώς το μικρό αυτό θαύμα έχει τόσες εφαρμογές στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Ένα από τα μυστικά του είναι και η αποκωδικοποίηση του αριθμού που βρίσκεται τυπωμένος πάνω του.

Τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα φρέσκα αυγά, με νομοθετική ρύθμιση το κράτος έχει υποχρεώσει τους παραγωγούς, αφού τα κατηγοριοποιήσουν βάσει μεγέθους, να τυπώνουν πάνω τους ένα κωδικό μέσω του οποίου μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα χαρακτηριστικά του κάθε αυγού.

Ο κωδικός είναι της μορφής 0EL5700612. Το πρώτο ψηφίο δηλώνει τη μέθοδο εκτροφής όπου 0 είναι βιολογική, 1 σημαίνει ελευθέρας βοσκής, 2 σημαίνει κοτέτσι και 3 κλωβοστοιχία δηλαδή εκτροφείο με κλωβούς. Οι επόμενοι 2 χαρακτήρες δηλώνουν τη χώρα εκτροφής όπου EL σημαίνει Ελλάδα, FR Γαλλία κ.ο.κ. Οι επόμενοι χαρακτήρες δηλώνουν τον Νομό παραγωγής, τον αριθμό της μονάδας και άλλες τυπικές πληροφορίες.