06 Δεκεμβρίου 2022

Aυτές οι ουσίες προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες

Πολλοί ανησυχούν για το πώς μπορούν να γνωρίζουν εάν κάποιο συσκευασμένο τρόφιμο περιέχει κάποιο συστατικό στο οποίο έχουν αλλεργία ή δυσανεξία.
Πολλοί ανησυχούν για το πώς μπορούν να γνωρίζουν εάν κάποιο συσκευασμένο τρόφιμο περιέχει κάποιο συστατικό στο οποίο έχουν αλλεργία ή δυσανεξία.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ο κατάλογος συστατικών της ετικέτας ενός τροφίμου περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του τροφίμου, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος, όπως καταγράφηκαν κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους στην παρασκευή του τροφίμου.

Στον κατάλογο συστατικών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα συστατικά που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους ανθρώπους και τα οποία αναγράφονται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή τη διάκρισή τους από τα υπόλοιπα συστατικά του καταλόγου.

Οι ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 είναι αυτές που απεικονίζονται στις φωτογραφίες:

αλλεργίες

αλλεργίες

αλλεργίες

αλλεργίες

αλλεργίες

αλλεργίες

 

 

via iatropedia.gr