09 Ιουνίου 2022

Ευρωκοινοβούλιο: O απόλυτος πολλαπλασιαστής νέων απειλών η κλιματική αλλαγή

Ως μια νέα πρόκληση για την ασφάλεια που απαιτεί επαρκείς πόρους προσδιορίζει την κλιματική αλλαγή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ως μια νέα πρόκληση για την ασφάλεια που απαιτεί επαρκείς πόρους προσδιορίζει την κλιματική αλλαγή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην έκθεσή του σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΥΕΔ για την αλλαγή του κλίματος και την άμυνα, το Κοινοβούλιο προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας για την ειρήνη και την ασφάλεια ως τον απόλυτο «πολλαπλασιαστή απειλών». Η κλιματική αλλαγή εντείνει τους υπάρχοντες κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορούν να πυροδοτήσουν αναταραχές και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε βίαιες συγκρούσεις ή ακόμη και σε διακρατικούς πολέμους, λένε οι ευρωβουλευτές.

Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστούν οι δεσμοί μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της ασφάλειας και της άμυνας στη Στρατηγική Πυξίδα, και τονίζεται ότι πρέπει να τεθούν σαφείς στόχοι και συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταστήσουν τις ένοπλες δυνάμεις πιο ενεργειακά αποδοτικές και να προσαρμοστούν στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στην ασφάλεια μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρησή του και, ειδικότερα, να επανεξεταστούν οι συνολικοί στόχοι πολύ νωρίτερα από το 2030.

Οι ευρωβουλευτές λένε ότι η κλιματική ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά τα εύθραυστα κράτη και οι πληγέντες πληθυσμοί.

Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητές της για τη στρατηγική πρόβλεψη, την έγκαιρη προειδοποίηση, την επίγνωση της κατάστασης και την ανάλυση συγκρούσεων χρησιμοποιώντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και καινοτόμες μεθόδους από διάφορες πηγές. Αυτή η γνώση θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών, επιχειρήσεων και ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που κυμαίνονται από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες έως το τοπικό πολιτικό πλαίσιο, αναφέρει η έκθεση.

Επιπλέον, οι αρμόδιοι φορείς της ΕΕ θα πρέπει να επιφορτιστούν με την προσεκτική παρακολούθηση της κατάστασης σε περιοχές που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως το Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής και ο Ειρηνικός. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να συμπεριληφθεί ο δεσμός κλίματος-ασφάλειας ως νέος τομέας προτεραιότητας για τη στρατηγική εταιρική σχέση ΟΗΕ-ΕΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων.