31 Μαΐου 2022

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Η ΕΕ έχασε τον στόχο των δαπανών για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε τον στόχο της να δαπανήσει το 20% του προϋπολογισμού της πριν από το 2020 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και υπερεκτίμησε τις πράσινες δαπάνες της για να ισχυριστεί ότι ο στόχος είχε επιτευχθεί, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε τον στόχο της να δαπανήσει το 20% του προϋπολογισμού της πριν από το 2020 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και υπερεκτίμησε τις πράσινες δαπάνες της για να ισχυριστεί ότι ο στόχος είχε επιτευχθεί, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ΕΕ είχε δεσμευτεί να δαπανήσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014-2020 σε μέτρα για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, πέτυχε ακριβώς τον στόχο, δαπανώντας 216 δισεκατομμύρια ευρώ το εν λόγω διάστημα.

Οι ελεγκτές είπαν, ωστόσο, ότι η ΕΕ είχε υπερεκτιμήσει τις δαπάνες της για το κλίμα κατά τουλάχιστον 72 δισεκατομμύρια ευρώ και το πραγματικό ποσό ήταν πιθανότατα κοντά στα 144 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 13% του συνολικού προϋπολογισμού.

«Δεν ήταν όλες οι αναφερόμενες δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ στην πραγματικότητα σχετικές με τη δράση για το κλίμα», δήλωσε το μέλος του Συνεδρίου Τζοέλ Ελβινγκερ.

Οι γεωργικές επιδοτήσεις αποτελούσαν το 80% των δαπανών για το «κλίμα» που οι ελεγκτές είπαν ότι είχαν εσφαλμένη εκτίμηση. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ενώ ορισμένα προγράμματα είχαν συμβάλει σταθερά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα με τον εμπλουτισμό της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος, άλλα είχαν μικρό αντίκτυπο στο κλίμα, όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών.

Στην επίσημη απάντησή της, η Επιτροπή έμεινε στην εκτίμησή της ότι ο στόχος του 20% επιτεύχθηκε, αλλά αποδέχθηκε ορισμένες από τις συστάσεις των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένης μιας για τη χρήση επιστημονικών στοιχείων για την αξιολόγηση της συμβολής των γεωργικών δαπανών για το κλίμα.

«Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι αναφορές για το κλίμα είναι αναξιόπιστες», ανέφερε.

Η ΕΕ βαθμολογεί τις δαπάνες με βάση την αναμενόμενη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι ελεγκτές είπαν ότι αυτό το σύστημα «βρύθει από αδυναμίες», περιλαμβάνει σημαντικές προσεγγίσεις και είναι αναξιόπιστο, καθώς δεν αξιολογεί τον πραγματικό αντίκτυπο που έχουν τα έργα μόλις δαπανηθούν τα χρήματα.

Τέλος, οι ελεγκτές προειδοποίησαν ότι η ΕΕ δεν είχε διορθώσει τα κενά στο σύστημα παρακολούθησης των δαπανών για το κλίμα, υπονομεύοντας δυνητικά τον νέο στόχο της να δαπανήσει το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και το 37% του ταμείου ανάκαμψης της COVID-19 του μπλοκ στη δράση για το κλίμα.