13 Οκτωβρίου 2021

Tώρα μπορείς να κυνηγάς με το Γεράκι σου

Τώρα έφτασε η στιγμή να το κάνουμε και εμείς στη χώρα μας. Το μόνο που χρειάζεται βέβαια είναι να έχουμε το γεράκι. 
Τώρα έφτασε η στιγμή να το κάνουμε και εμείς στη χώρα μας. Το μόνο που χρειάζεται βέβαια είναι να έχουμε το γεράκι. 

 

 

Φωτογραφίες από αραβικά κράτη ή τις στέπες της Ασίας δείχνουν ατρόμητους κυνηγούς να χρησιμοποιούν υπέροχα γεράκια για το κυνήγι τους. Τώρα έφτασε η στιγμή να το κάνουμε και εμείς στη χώρα μας. Το μόνο που χρειάζεται βέβαια είναι να έχουμε το γεράκι. 

«Με το έργο τους οι γερακάρηδες βοηθούν στην απομάκρυνση ζώων από περιοχές όπου ο υπερπληθυσμός δημιουργεί προβλήματα στην αγροτική παραγωγή και σε ανθρώπινες δραστηριότητες», δήλωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ, Γ. Αμυράς, αναφορικά με τη νέα ΚΥΑ για την αδειοδότηση της ιερακοθηρίας.

Η σχετική ΚΥΑ φέρει τις υπογραφές του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, και των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμου Κεδίκογλου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά. 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κύριος σκοπός της θήρας με γεράκια είναι η διαχείριση των πληθυσμών συγκεκριμένων ειδών της πανίδας σε αγροτικές, δασικές, αστικές και βιομηχανικές περιοχές για την αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από την κατά τόπους συγκέντρωση υπερπληθυσμών ζώων.

Συγκεκριμένα, οι θηρευτικοί ιέρακες, αρπακτικά πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί αποκλειστικά σε εκτροφεία, προτάσσονται ως φυσικοί θηρευτές στη δράση απομάκρυνσης πληθυσμού πτηνών που απειλούν την αγροτική παραγωγή, την ασφάλεια πτήσεων σε αεροδρόμια και άλλες σημαντικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/147/ΕΚ.

 

Πώς βγαίνει η άδεια για τους γερακάρηδες

 

Στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, επισημαίνεται ότι πριν την έκδοσή της προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση με περιβαλλοντικούς και μη εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η παρουσία θηρευτικών ιεράκων στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον να είναι ελεγχόμενη και συμβατή με το γενικότερο πλαίσιο διατήρησης και προστασίας της άγριας πανίδας.

Για την ιερακοτροφία και την ιερακοθηρία απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας ύστερα από ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, που θα γίνεται με την εποπτεία των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών, την καταβολή σχετικών τελών και την περαιτέρω αξιολόγηση για την αναβάθμιση της άδειας χειριστή.