110 χρόνια πριν, στις 4 Φεβρουαρίου του 1913, γεννήθηκε ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στον αγώνα για τον τερματισμό του παγιωμένου φυλετικού διαχωρισμού
ΠΡΟΣΩΠΑ

Rosa Parks | Πιστεύω ότι υπάρχει μόνο μία φυλή, η ...

110 χρόνια πριν, στις 4 Φεβρουαρίου του 1913, γεννήθηκε ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στον αγώνα για τον τερματισμό του παγιωμένου φυλετικού διαχωρισμού
Load More