17 Φεβρουαρίου 2020

Ιnstagram | Το εργαλείο που θα σας δείχνει ποιοι έχουν εμμονή μαζί σας

Με αυτόν τον τρόπο!
Με αυτόν τον τρόπο!
Το Instagram μόλις ανακοίνωσε ένα νέο χαρακτηριστικό, που θα σου επιτρέψει να χαλαρώσεις. Δεν έχει δοθεί ακόμα ένας τίτλος στο εργαλείο αυτό, το οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται στη σελίδα με τους ακόλουθούς σου, θα σού δείχνει γρήγορα τους 50 περισσότερους και τους λιγότερους παρόντες χρήστες στη ροή σου Instagram τις τελευταίες 90 ημέρες. Με άλλα λόγια, σου δείχνει ποιος μπορεί να έχει “εμμονή” μαζί σου και επίσης δείχνει τους ανθρώπους που έχεις ακολουθήσει και έχεις ξεχάσει.«Το Instagram θέλει πραγματικά να σε φέρει πιο κοντά στους ανθρώπους και τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν – αλλά γνωρίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου, τα ενδιαφέροντα και οι σχέσεις σου μπορούν να εξελιχθούν και να αλλάξουν», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Instagram. Με αυτό το νέο χαρακτηριστικό, ελπίζουν να καταστήσουν πιο εύκολη τη διαχείριση των λογαριασμών που ακολουθείς στο Instagram, ώστε να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις τρέχουσες επαφές και ενδιαφέροντα σου.