27 Δεκεμβρίου 2019

Για ποιο λόγο κάνουμε χειρονομίες όταν μιλάμε

Σε ένα εντυπωσιακό επεισόδιο του The Language Files, ο Tom Scott εξηγεί γιατί οι άνθρωποι χειρονομούν με τα χέρια τους ενώ μιλάνε.
Σε ένα εντυπωσιακό επεισόδιο του The Language Files, ο Tom Scott εξηγεί γιατί οι άνθρωποι χειρονομούν με τα χέρια τους ενώ μιλάνε.

 Οι γλωσσολόγοι που μελετούν αυτές τις παραγλωσσικές κινήσεις, τις έχουν κατηγοριοποιήσει σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες.

1. Εικονική. Αυτές οι χειρονομίες αναπαριστούν ένα κυριολεκτικό αντικείμενο, όπως μια επίπεδη επιφάνεια ή ένα αυτοκίνητο που κάνει σλάλομ στον δρόμο.

2. Μεταφορική. Χειρονομίες που συμβολίζουν μια αφηρημένη έννοια, όπως «πριν» και «μετά» ή «δουλεύοντας μαζί».

3. Αποδεικτική. Αυτό υποδεικνύει πράγματα, τοποθετώντας τον εαυτό σας σε ανθρώπους ή μέρη ή πράγματα.

4. Ρεαλιστική. Δίνοντας το λόγο σε κάποιον ή «μην με ενοχλείτε τώρα».

5. Ρυθμική. Ο ρυθμός των χειρονομιών παράλληλα με τα φυσικά μοτίβα του λόγου.