Γιάννης Νικολάου

Ο Γιάννης Νικολάου ξυπνάει με μουσική. Κοιμάται κιόλας,  χωρίς πρόβλημα. Αρνείται να δεχθεί ως μεταφορικό μέσο οτιδήποτε διαθέτει πάνω από δύο τροχούς. Εκτός αν μαζί έχει φτερά ή έλικες, τότε το συζητάει.

More News